• Telefonos ügyfélszolgálat: +36-82-511-242
  • Előfizetőknek: Belépés

Á.SZ.F

Adónet.hu Zrt. Heti Online hírszolgáltatás Általános Szerződési Feltételei


I. 
A SZOLGÁLTATÓ

A Heti Online hírszolgáltatás szolgáltatója:
ADÓNET.HU Üzleti Kommunikációs Zrt.
Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság 01-10-045755
Adószáma: 14052512-2-43.
Székhelye: 1094 Budapest, Bokréta u. 3. I/108.
Központi ügyintézés: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1.
Képviselője: Szabó Margit vezérigazgató
KAPCSOLAT: E-mail: info@adonet.hu Telefon: 82/511-242 Fax: 82/511-241
Internet: www.adonet.hu
Postacím: ADÓNET.HU Zrt. 1450 Budapest, Pf: 132.
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1. Tel: 82/511-242
SZERKESZTÉSÉRT FELEL: Dr. Szabó Tibor, 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1. Telefon: 06 82 511 240 e-mail: info@drszabotibor.hu web: www.drszabotibor.hu
INTERNET SZOLGÁLTATÓ: A WEB200 Internet Média Kft 7400 Kaposvár gróf Apponyi Albert u. 17. Tel.: +36.30.8280000 Központi e-mail: info@web200.hu Műszaki ügyfélszolgálat e-mail support@web200.hu web: www.web200.hu

II.
SZOLGÁLTATÁSOK

A Heti Online hírszolgáltatás folyamatosan hírtartalmat biztosít a felhasználó hírlevelébe és weboldalára. A felhasználó választása szerint saját híreket is információkat is kiküldhet.

III.
SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

1. A felhasználó a http://hirlevel.hetionline.hu/ oldalra a regisztráció során megadott azonosító és jelszó használatával jogosult belépni. Ez az adminisztrációs oldal a felhasználó kizárólagos rendelkezése alatt áll. A jelszóval a szolgáltató nem rendelkezik, elfelejtett jelszó helyett automatikusan új jelszót kérhet, amelyet belépés után megváltoztathat.
2. A Heti Online hírlevél formátumát, színét, saját logóját, saját adatait a Saját adatok menüpontban felhasználó állítja be.
3. A hírlevél címzettjeit tartalmazó ügyféllistát a felhasználó adja meg – és tölti fel. A lista technikailag is kizárólag a felhasználó rendelkezése és kezelése alatt áll. A szolgáltató semmilyen felhasználói ügyfél-listát és ügyféladatot nem kezel, ezek a felhasználó kizárólagos rendelkezése alatt állnak. Kérjük olvassa el az erről szóló Tanúsítványt, amely az adminisztrációs oldal Tanúsítvány menüjéből érhető el. A felhasználó oldalára történt belépések és a végzett művelet a Belépési napló megnevezésű menüben kontrollálhatók.
4. A Heti Online hírlevélbe az Adónet.hu heti rendszerességgel folyamatosan szolgáltatja és szerkeszti a hírtartalmat. Lehetőség van a felhasználó által szerkesztett hírek / hírlevél küldésére. A hírlevélben közölt információk kizárólag a tájékoztatást szolgálják, nem minősülnek tanácsadásnak.
5. A hírlevél a hírtartalom végén egy darab szöveges szolgáltatói reklámot tartalmaz.
6. A hírlevélről a leiratkozás biztosított.
7. Az oldal és a szolgáltatás rendeltetése, hogy a felhasználó a saját ügyfelei / munkatársai részére szakmai hírlevelet és benne gazdasági, adózási, jogi és saját szakmai hírtartalmat küldjön. Kéretlen levelek (spam) küldésére a szolgáltatás nem használható. E feltétel megsértése és más rendeltetésellenes használat a szolgáltatás azonnali hatályú megszüntetését vonja maga után.
8. A Heti Online szolgáltatás az Adónet.hu Zrt. kizárólagos tulajdona. A Heti Online az Adónet.hu bejegyzett védjegye.
9. A felhasználónak határozott időre szóló használati jogosultsága van a Heti Online szolgáltatás használatára. A szolgáltatás bármilyen okból történő megszüntetését követően a felhasználó nem jogosult a Heti Online megnevezés és logó használatára.
10. Előfizetési díj:
Az előfizetési díj: 12 hónapra 24.000,-Ft + áfa.
A felhasználó részére 14 napos ingyenes próbaidőszak biztosított.


IV.
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A használati útmutatót a felhasználók belépés után a oldal Sugó menűjében érhetik el.

V.
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az ADÓNET.HU Zrt. a www.hetionline.hu oldal használata és a regisztráció során megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli. Az oldal használata, a személyes adatok megadása önkéntes. Az adatkezelés célja az oldalon igényelt szolgáltatások teljesítése, a megrendelt fizetős termékek számlázása és szállítása.
Az ADÓNET.HU Zrt. gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen szükségesek. Az adatokat harmadik félnek - a törvényben írt kötelező eseteket kivéve - nem adja ki, és biztosítja, hogy a kezeléséből nem kerülnek ki.

A szolgáltatás igénybevevője a megrendeléssel, a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait (név, cím, e-mail, weboldal cím, telefon,) a szolgáltató a személyes adatok védelméről szóló rendelkezéseinek betartásával kezelje kizárólag a szolgáltatás teljesítése céljából. Az adatkezelés jogalapja a szolgáltatás igénybevőjének a megrendelés, regisztráció elküldésével megadott önkéntes hozzájárulása.
Az érintettek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (www.njt.hu) írt jogokkal élhetnek.

Elérhetőségeink - ahova kérdésével, észrevételével, panaszával fordulhat: ADÓNET.HU Üzleti Kommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Cégjegyzékszám: Fővárosi Cégbíróság 01-10-045755. Adószám: 14052512-2-43. képviseli: Szabó Margit vezérigazgató. Székhely: 1094 Budapest, Bokréta u 3. 1. em. 8. Levélcím: ADÓNET.HU Zrt. 1450 Budapest, Pf: 132. Ügyfélszolgálat: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1. Telefon: 06 82 511 242. E-mail:info@adonet.hu

VI.
JOGI NYILATKOZAT

A Heti Online hírei csak a tájékoztatást szolgálják, nem minősülnek tanácsadásnak.

VII.
Ügyfélszolgálat

ADÓNET.HU Zrt. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT - ahova kérdésével, észrevételével, panaszával fordulhat: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1. Telefon: 06 82 511 242. e-mail: info@adonet.hu

Budapest, 2015. április 26.

Adónet.hu Zrt.
Szabó Margit vezérigazgató