Logo
ADÓNET. HU Zrt.
1094 Budapest, Bokréta u. 3. | 267 5010 | info@adonet.hu | www.adonet.hu
Heti Online
Hírlevél
2010-12-28
Tartalom
Béren kívüli juttatások
Társas és egyéni vállalkozók járulékfizetése 2011
Januártól megsz?nik a NYENYI adatszolgáltatás
Adójóváírás 2011
Meghosszabított gázártámogatás


Béren kívüli juttatások
A béren kívüli juttatások értékének 1,19-szorosa után a munkáltatónak (kifizet?nek) kell 16 százalék szja-t fizetnie, (eho nincs):

-Üdülési csekk vagy kedvezményes üdültetés --> évente minimálbért meg nem haladó mértékben
-Iskolakezdési támogatás --> minimálbér 30 százalékáig
-Munkáltató nevére szóló számla alapján, kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet,
- Melegétkeztetés vagy fogyasztásra kész (hideg) étel értéke --> havi 18.000 Ft-ig, ideértve az utalványt is, adóéven belül utólag is
-Széchenyi Pihen? Kártyára utalt összeg --> 300 000 Ft-ig
-Munkáltató által finanszírozott internethasználat--> havi 5 ezer forintig
-Munkáltatói-foglalkoztatói havi hozzájárulásból a magánszemély javára
- önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba átutalt összeg --> max. min. bér 50 %
-     önkéntes kölcsönös egészségpénztárba, illetve önsegélyez? pénztárba átutal összeg --> együtt max. min. bér 30 %
- foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe átutalt összeg --> minimálbér 50 %
- Juttatás szövetkezet közösségi alapjából --> minimálbér 50 %
- Iskolarendszer? képzés munkáltató által átvállalt költsége --> minimálbér két és félszerese.

Nem képezi a társadalombiztosítási járulék, a nyugdíjjárulék (tagdíj) és az egészségbiztosítási- és munkaer?-piaci járulék alapját (Tbj. 21. § b) pont) az Szja tv. 71. §-a szerinti béren kívüli juttatás.

A Szja tv. 70. §-ában meghatározott „a béren kívüli juttatásnak nem min?sül? jövedelem” után a kifizet? csak  27 százalék ehot köteles fizetni, járulékot nem, a béren kívüli juttatást – Szja tv. 71. § - pedig csak szja terheli, más közteher nem!
toplink
Társas és egyéni vállalkozók járulékfizetése 2011
2010. évben a érvényes el?írás f?állású vállalkozókra, hogy  a járulékokat – f?szabály szerint – legalább a tevékenységre jellemz? kereset után kell megfizetni.

Az egyszer?bb és átláthatóbb szabályozás érdekében 2011. január 1-t?l megsz?nik a tevékenységre jellemz? kereset utáni járulékfizetés.

Az új minimális járulékalap a következ?:
-az egyszeres minimálbér, illetve
-középfokú végzettséget igényl? vállalkozói tevékenység esetén – a munkaviszonyban foglalkoztatottakhoz hasonlóan – a garantált bérminimum összege.

Egyéni vállalkozók esetében is megsz?nt a tevékenységre jellemz? kereset kategóriája.
 
Vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén a járulékalap a vállalkozói kivét,

Átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem, de havi átlagban legalább az e törvény szerinti minimálbér alapulvételével fizeti meg,

Evás egyéni vállalkozó esetében megsz?nik a tényleges jövedelem fogalom, esetében a járulékalap a törvény szerinti minimálbér.

Nem fizet munkaer?-piaci járulékot az egyéni és társas vállalkozó, aki közép- vagy fels?fokú oktatási intézményben nappali rendszer? oktatás keretében tanulmányokat folytat, vagy a vállalkozói tevékenysége mellett munkaviszonnyal is rendelkezik - ide nem értve azt a munkavállalót, aki fizetés nélküli szabadságon van.

Azaz az az egyéni és társas vállalkozó, akinek egyébként van munkaviszonya, de  fizetés nélküli szabadság miatt az szünetel, f?foglalkozásúnak tekintend?!
toplink
Januártól megsz?nik a NYENYI adatszolgáltatás

Január elsejét?l megsz?nik a vállalkozók NYENYI (nyugdíjbiztosítási egyéni nyilvántartó lap) néven futó adatszolgáltatási kötelezettsége, ami csökkenti az adminisztrációs terheiket, egyben azt is jelenti, hogy az APEH-nak és az Országos Nyugdíjbiztosítási F?igazgatóságnak együttm?ködve kell megoldania a jöv?ben az egyéni nyugdíjnyilvántartást.


A vállalkozók adminisztrációs terheinek csökkentésénél is nagyobb jelent?séggel bír, hogy a döntés egyfajta filozófia-váltást jelent egy szolgáltató állam megteremtéséhez. Két államigazgatási szerv közötti hiányos együttm?ködés miatt nem lehet többletterheket rakni a vállalkozókra. Az adóhatóságnak ugyanis rendelkezésére álltak és állnak az egyéni nyugdíjszámlák vezetéséhez szükséges adatok, de mivel az apeh és a nyugdíjbiztosító között nem m?ködött megfelel?en az adatátadás, a vállalkozóknak évente egyszer külön és újra adatokat kellett szolgáltatnia az egyéni nyugdíjnyilvántartásokhoz. A párhuzamos adatszolgátatási kötelezettség megszüntetése a becslések szerint összesen 5-10 milliárd közötti megtakarítást eredményezhet a vállalkozók számára.

A NYENYI-t, azaz a nyugdíjbiztosítási egyéni nyilvántartó lapot a hatályos törvény szerint 2010-r?l már nem kell kiállítani, vagyis utoljára a 2009. évr?l kellett ebben a formában adatokat szolgáltatni.

***

ÖNADÓZÓ el?fizetéssel - lépésel?nyben az adózásban!

Önadózó - az adózók lapja. Adó, tb. számvitel a gyakorlatban havonta 64 nyomtatott oldalon. Megjelenik minden hónap els? napján. Hétezer könyvel? irodának,  vállalkozásnak és intézménynek szolgáltatunk havonta,  11 ezren olvassák rendszeresen heti hírlevelünket.  El?fizetési  díj  2011. 1-12. hónapra 17.640,-Ft. (1.470,-Ft/hó)  El?fizet?knek 20% szakkönyv vásárlási kedvezmény, ingyenes e-könyvek, e-Önadózó. Ügyfélszolgálat 1085 Budapest, József körút 53. Tel: 267 5010.  

El?fizetés: info@onadozo.hu

toplink
Adójóváírás 2011

Az adójóváírás az adóévben megszerzett bér és az adóalap-kiegészítés együttes összegének 16 százaléka. Jogosultsági hónaponként legfeljebb 12 100 Ft. Éves szinten: 145.200 Ft.

Teljes egészében akkor érvényesíthet?, ha nem haladja meg az összes jövedelem a 2 millió 750 ezer forintot. E fölött, a meghaladó rész 12 százalékával csökkenteni kell a rendelkezésre álló éves keretet.  Évi 3 millió 960 ezer fölött teljesen megsz?nik.

2010-ben havi 15.100 Ft, 1.510 e Ft-ig (max. 3.188 eFt)

toplink
Meghosszabított gázártámogatás

A kormány ez év utolsó napjáról 2011. április 31-ig meghosszabbította a lakossági vezetékes gáz árának a támogatását, és meghatározta az ehhez tartozó, támogatott gáz mennyiségét is - az err?l szóló rendelet a legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg.

Ez év végéig - a teljes évre szóló - gázártámogatás legfeljebb 68 ezer megajoule-ra (MJ) szólt, de a nagycsaládos háztartásokban 138 ezer megajoule volt a támogatott fogyasztás fels? határa. A jöv? év els? napjától április végéig a támogatott mennyiségek: 40.800, illetve 81.600 megajoule. A csökkenés 40 százalékos, viszont nem 12, hanem csak 4 hónapra szól. Gáztérfogatban számolva a kisebb szám közel 1.200, míg a nagycsaládosoké 2.400 köbmétert jelent.

toplink
Heti Online hirdetésÖnadozó

A könyvel?i felel?sség kézikönyve

A könyvel?i felel?sség kézikönyve + CD

A hírlevélr?l való leirtakozáshoz kattintson ide: Leiratkozom

Impresszum: Az ADÓNET.HU Üzleti Kommunikációs Zrt. online hírlevele. Cégjegyzékszám: 01-10-0455755 Adószám: 14052512-2-43. Székhely: 1094 Budapest, Bokréta u. 3. Ügyfélszolgálat: 1085 Budapest, József körút 53. Tel: 06 1 2675010 e-mail: info@adonet.hu Szerkesztésért felel: Szabó Margit vezérigazgató


Jogi nyilatkozat: A hírlevélben közölt információk kizárólag a tájékoztatást szolgálják, nem minősülnek tanácsadásnak.